Nakladače

Majú nezastupiteľné miesto v oblasti manipulácie s voľne uloženými sypkými materiálmi alebo kusovými, prípadne paletizovanými bremenami.