Zemné práce

Zemné, búracie a dokončovacie  práce vykonávame najmä rýpadlo-nakladačmi ale aj menšími strojmi ako je mini-rýpadlo a šmykom riadený nakladač.

Disponujeme aj nákladnými vozidlami určenými na prevoz a dovoz výkopových alebo stavebných materiálov, kameniva, piesku a zeminy.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať .